Terug naar overzicht

22 november 2015
Hoe leer je ‘Touwtje Springen’!?! –> Zo!!!

Hoe leer je 'Touwtje Springen'!?! --> Zo!!!

'Touwtje Springen' kan je in twee vaardigheden indelen: 'Touwtje' en 'Springen'.
Wanneer je niet kunt Springen, kan je zeker niet 'Touwtje Springen'.
Dus ik neem nu aan dat het Springen (hoe minimaal ook (!!)), inclusief gecontroleerd landen op de voeten, wordt beheerst.
Vervolgens kan je bij 'Touwtje Springen' twee stijlen onderscheiden:
1) Zelf springen en anderen het 'Touw' om je heen laten draaien.
2) Zelf het 'Touw' om je heen draaien en er ook nog eens over heen springen.
Natuurlijk zijn er allerhande combinaties en variaties mogelijk.
Maar ik beperk me nu tot 2).
Dat is namelijk wat je altijd en overal helemaal alleen kunt doen! :-)

Uitgaande van 2), het ik een 'Touw' en de 'Beginner' nodig.
De 'Beginner' herken je het makkelijkst aan zijn of haar uitspraak 'Touwtje Springen?!?! Stom!!', 'Niet leuk.' of 'Geen zin in.'.
9 van de 10 keer betekent dit dat hij of zij het niet kan; DAAROM is het 'Stom', 'Niet leuk.' of heeft hij/zij er geen zin in.
Dus is de essentiële vraag aan deze persoon: "Wil je binnen 30 seconden leren Touwtje te Springen!?!?".

Het perfecte 'Touw' vind je bij www.RopeShop.nl.
Om precies te zijn: Het Beaded Rope.
Dit 'Touw' heeft de perfecte karakteristieken om de Beginner binnen een mum van tijd succes-ervaring te laten beleven.
Ik weet dat dit als een verkooppraatje klinkt!
Maar met ruim 20 (!!) jaar ervaring op het gebied van Touwtje Springen, weet waar ik over praat.
Een Rope:
- heeft de juiste massa-weerstand-verhouding.
- houdt het beste de 'hoefijzer'-vorm aan wanneer het in beweging is.
- heeft soft beads, waardoor deze ingedrukt worden wanneer je er op staat of spring/landt EN zorgen er voor dat het 'Touw' sneller 'dood' valt wanneer het de grond raakt.
- breekt niet in tweeën, waardoor je er heel, HEEL lang plezier van hebt. Maar dat is met name pas nuttig wanneer je al kunt springen. ;-)
Er zijn nog meer voordelen te noemen, maar ik beperk me nu even tot het leren 'Touwtje Springen' met de echte beginner.
Het Rope dat ik aan de Beginner geef, is relatief lang; soms komen de handvatten zelfs boven het hoofd van de Beginner uit!!
(Het is inderdaad 'handvatten'! :-) Dat komt van het oud Nederlandsche 'vatten', wat pakken betekent. 'Je vat met je hand de greep.', 'Vat je hem?!?', 'Een dief in de kraag vatten.'. En aangezien je je handen gebruikt om het 'Touw' vast te pakken, is het 'handvatten'. (Zoekresultaat Google: Ongeveer 854.000 resultaten (0,41 seconden).
Edoch: 'handvaten' mag ook! Dat is omdat taal een dynamisch iets is. (Zoekresultaat Google: Ongeveer 510.000 resultaten (0,45 seconden))
Om de lengte van het Rope te bepalen wordt veelal de aanwijzing: 'Ga in het midden op je Rope staan en dan moeten de handvatten tot je oksels komen.'.
Dit is voor een Beginner redelijk goed; voor een Gevorderde ABSOLUUT VEEL TE LANG!!! :-)
De Gevorderde heeft de handvatten op heupkam-/navelhoogte!!
Maar een Beginner is absoluut gebaat bij een te lang Rope!
Want een langer Rope geeft meer tijd om te handelen.
En DAT is wat een Beginner nodig heeft: TIJD!!
Liever nog zeg ik niets over de lengte van het Rope, maar laat ik de Beginner kiezen wat 'lekker springt'; hoewel hij/zij dat nog niet kan.
Wanneer ik vervolgens denk dat de lengte niet  goed is, reik ik hem/haar een iets langer of korter Rope aan, waarbij ik een lang Rope altijd d.m.v. een knoop bij het handvat iets korter kan maken. :-)

Wanneer je de Beginner en het Rope hebt, zijn er twee routes die je kunt volgen:
a) Op de plaats.
b) In beweging.
Zelf kies ik vrijwel altijd voor a).
Dit heeft o.a. te maken met het feit dat het vrijwel overal gedaan kan worden EN omdat dit bij 90% van de Beginners het snelt tot succes leidt.

Stap 1:
Het Rope voor het lichaam. In een grote beweging 'bovenlangs' naar achteren brengen. En weer 'bovenlangs' terug naar voren.
Dit een aantal keer herhalen.
In deze stap kan bekeken/ervaren worden of de coördinatie en bewegingsvrijheid in de schoudergordel voldoende zijn.

Stap 2:
Het Rope voor het lichaam. In een grote beweging 'bovenlangs' naar achteren brengen. Wanneer de handen bijna beneden zijn, een sprongetje maken en zo het Rope onder je door laten glijden.
Dit is de meest cruciale fase!!
'Touwtje Springen' is namelijk één van de meest tegenstrijdige bewegingscomplexen die er bestaat!
I) Je moet namelijk OMHOOG springen wanneer je armen en handen naar BENEDEN gaan.
Vergelijk dit met o.a. Hoogspringen, Setshot bij Basketbal, Blokkering en Aanval bij Volleybal, de Gibbon die van tak naar tak springt.
Bij allen zie je dat de sprong omhoog ondersteund wordt door het opzwaaien van de arm(en).
Dit is de reden waarom Beginners altijd 'veel te vroeg' springen!!
De Beginner moet dus WACHTEN tot de handen en het Rope (bijna) beneden zijn voordat er gesprongen moet worden.
II) De schoudergordel laat slechts één van de twee rotaties van de armen als 'vanzelf' en doorgaand plaatsvinden.
Bij de rotatie van voor via beneden naar achter naar boven, wordt er schuinachter een blokkade ervaren.
Om deze op te heffen worden de armen naar opzij gebracht en vervolgens omhoog.
Wanneer echter de rotatie van voor naar boven naar achter naar onder gedaan wordt, verloopt deze zonder blokkade.
Als schijnbaar vanzelf gaan de armen rond.
De exacte anatomische redenen ga ik niet geven.
Maar II) is wel de reden waarom 'achteruit springen' sneller leidt tot succesbeleving dan 'vooruit springen'.
Om Stap 2 nog nog makkelijker te laten verlopen, is het aan te raden om de Beginner de ogen dicht te laten doen.
'Maar dan zie ik niks!!', is de vaak gehoorde reactie.
PERFECT!!!
Want 'niet zien' leidt tot 'beter luisteren'.
EN dat is wat er moet worden gedaan.
De moderne/huidige mens wil veel te veel begrijpen, weten en beredeneren en is daarmee verleerd om te luisteren naar de vele signalen die gegeven worden door het eigen lichaam.
De handen vertellen wanneer ze (bijna) beneden zijn.
En omdat de Beginner 'weet' dat er dan moet worden gesprongen, zal het lichaam dat gaan proberen en daarmee leren.
De eerste echte complexe culturele leerbeweging wordt een feit.
Tot dan toe was al het 'beweegleren' 'natuurlijk' leren en allemaal causaal gekoppeld op basis van de lichamelijke/menselijke ontwikkeling.
(Dit stukje theorie heb ik NIET wetenschappelijk onderbouwd! Dit is ontstaan uit mijn eigen ervaring(en) en inzicht(en)... :-) )

Stap 3:
Laat je armen nu door bewegen als de wieken van een molen; dus HEEL GROOT!!
In deze stap wordt getoond of de Beginner gefaseerd, dan wel cyclisch kan bewegen.
Wanneer na de 'sprong' over het Rope de armen voor stoppen en/of de houding in onbalans is, dan heeft de Beginner nog erg weinig ervaring opgedaan met deze beweegvormen. Sommigen pikken dit ENORM SNEL op; anderen niet.
Feit is dat Stap 3 het snelst leidt tot 'Touwtje Springen'; je gaat immers van 1 Sprong naar 2 Sprongen, dus van Spring, naar Springen.
De slechtste aanwijzing die door vrijwel iedereen-die-het-goed-bedoelt gegeven wordt is: 'Draaien vanuit je polsen!!' of 'Houd je armen dicht bij je.'.
Natuurlijk zie je elke Pro zo 'Touwtje Springen', maar die hebben geoefend!!!!
Je leert en beweegt ALTIJD van GROOT motorisch naar KLEIN/FIJN motorisch.
'Touwtje Springen' is daar geen uitzondering op!
Dus laat de armen zo groot als de wieken van een molen gaan.
Later, wanneer de timing van draaien en springen geen probleem meer vormen, gaat de efficiëntie vanzelf toenemen en worden de armbewegingen kleiner en blijft er slechts een perfect getimede polsbeweging over; maar dan is ook het Rope al aanzienlijk korter gemaakt. :-)

Wanneer Stap 3 lukt, is de weg naar 3x, 5x, 10x, foutloos helemaal open.
Ook kan nu 'ineens' vooruit gesprongen worden.
Het lichaam heeft de Capaciteit en Kracht om heel snel de vertaalslag te maken van achteruit naar vooruit.
Ook is nu de  beperking van de schoudergordel ineens (nagenoeg) verdwenen.
En ineens is is de Beginner Gevorderd geworden en is 'Touwtje Springen WEL Leuk!' geworden.

Ik zei al eerder:
Wanneer je de Beginner en het Rope hebt, zijn er twee routes die je kunt volgen:
a) Op de plaats.
b) In beweging.
Bij 10% van de Beginners leidt a) niet (snel) tot Succesbeleving.
Met die 10% ga ik met b) aan de slag.
Het Rope dat de Beginner neemt is wederom (veel) te lang.
In tegenstelling tot a) begint bij b) bij Stap 1 het Rope achter de Beginner.
Hij/Zij gaat nu lopen en tijdens het lopen brengt/gooit hij/zij het Rope over het hoofd naar voren en loopt er vervolgens overheen.
Het kan best zomaar 5 meter lopen en 1 maal over het Rope heen gaan zijn.
PERFECT!!
Dit is de eerdergenoemde fase van het gefaseerd/cyclisch bewegen.
Stap 2 om het Rope vaker per afgelegde lengte rond te laten gaan .
Stap 3 is om per twee stappen over het Rope heen te gaan.
In plaats van Stap 3, kan nu gegaan worden naar Stap 1 van 1).

Er blijft altijd een % Beginners die niet binnen 30 seconden leren 'Touwtje Springen'.
Dit kan vele motorische, sociale en/of emotionele redenen hebben.
Voor deze groep is stijl 1 (= Zelf springen en anderen het 'Touw' om je heen laten draaien.) natuurlijk het meest logische alternatief.
In deze methodische lijn zijn het te gebruiken Rope EN de draaiers cruciale factoren.
Het te gebruiken Rope is natuurlijk weer een Beaded Rope; maar nu in de lengte 10 of 11 feet.
Een Langer Rope is ABSOLUUT NIET nodig.
Er hoeft immers maar één persoon in het Rope te springen!! :-)
We gaan er al van uit dat de Beginner wel kan springen en gecontroleerd landen.
Dus blijft de vraag/vaardigheid over: "Kunnen de draaiers wel draaien!?!?".
Immers: Zonder goede draaiers gaat het Rope niet goed rond en dus ook niet op het juiste moment onder de springende Beginner door.
Focus bij de Draaiers ligt op de voeten van de Beginner.
Wanneer de Beginner in de lucht hangt, moet het Rope er onderdoor gehaald worden.
De Beginner moet dus kijken naar één van de Draaiers; ook zijn tenen moeten haar die Draaier gericht zijn.
Wanneer de hand van de Draaier bijna beneden is, moet de Beginner afzetten en Springen.
Dit is Stap 1.
Wanneer Stap 1 gelukt is, volgt Stap 2 waarbij de Draaiers het Rope door bewegen en de Beginner zijn/haar tweede sprong over het Rope maakt.
Het maakt hierbij niet uit of er tussen de beide Sprongen over het Rope een extra/loze sprong gemaakt wordt!!!
Het heet immers 'Touwtje Springen' en hoeft er niet uit te zien alsof het juiste ritme en Professionele uitstraling toegepast worden.
Wanneer Stap 2 ook een feit is, gaat de uitdaging naar 3x, 5x, 10x en 'Rondje (om de lengte-as) draaien' gelegd worden.
En dan wordt het ook mogelijk om 'In te komen.' en 'Uit te gaan' aanbieden.

In- en uitspringen
Laat ik ook maar meteen volledigheidshalve het ingaan en uitgaan van het Rope behandelen.
Want ook daar wordt zo vaak het juiste bedoeld, maar het verkeerde gezegd en aangeboden.
De veel gehoorde aanwijzing is dat iemand moet 'Inspringen.' en later moet 'Uitspringen'.
Dit komt ongetwijfeld van van het rijmpje:
In spring de bocht gaat in.
Uit sp(r)uit de bocht gaat uit.
Wanneer dit echter voorzien wordt van de juiste leestekens, dan leest het als volgt:
In. Spring. De bocht gaat in.
Uit. Sp(r)uit. De bocht gaat uit.
En dan kan je ineens zien wat er echt bedoeld wordt!!
In ga je wanneer de bocht in gaat.
En uit ga je wanneer de bocht uit gaat.
Je GAAT dus in!
En dat betekent dat je gewoon er in kunt wandelen (!!) wanneer de bocht (= het Rope) voor het gezicht van de Beginner langs naar beneden naar/voor de voeten van de Draaiers langs gaat.
En als de Beginner het zichzelf helemaal makkelijk wil maken, dan gaat hij/zij naast één van de beide Draaiers staan.
Daar legt hij/zij zijn hand op de schouder van de Draaier; de Draaier kan dan eventueel zijn/haar vrije hand op de onderrug van de Beginner plaatsen.
Telkens wanneer het Rope het gezicht van de Beginner passeert wordt er een '1' bij geteld; dus '1.', '2.' en '3!'.
En bij 3 wandelt/volgt de Beginner het Rope direct en wel zo dat hij/zij in het midden tussen de beide Draaiers komt te staan.
Vervolgens komt het Rope er weer aan (dat is dus '4.') en Springt de Beginner voor de eerst e keer over het Rope heen.
Laat de Beginner genieten van dit moment!!!
Laat hem/haar voor het eerste een serie Springen!!
Zorg er voor dat hij/zij dit herhaalt!!
'De Kracht van SUC6 ligt hem in de Herhaling!'.
Pas wanneer de Beginner Gevorderd is geworden, wordt het uit gaan aangeboden.
Ook nu wordt weer geteld.
Telkens wanneer het Rope onder de Springer door gaat, wordt er '1' bij geteld.
Direct NA '3.' wandelt achter het Rope aan naar de Springer en tikt diens schouder aan of geeft hem/haar een high of low five.
Er wordt dus NIET haaks op het draaiende Rope ingekomen of uitgegaan!!!
Dit heeft te maken met het feit dat de snelheid van het Rope dicht bij de Draaier beduidend minder is, dan in het midden van het Rope.
Hierdoor is er dus ook meer tijd om naar het midden te gaan.
(Critici, natuurkundigen & wiskundigen zullen nu zeggen dat de cirkelsnelheid van het Rope op overal in het Rope gelijk is, daar de cirkel altijd 360 graden bedraagt. OF ze zullen zeggen dat de tijd die nodig is om één rotatie te voltooien overal in de cirkel gelijk is. Ze hebben helemaal gelijk!! En dus moet ik eigenlijk zeggen/focussen dat het voor de Beginner makkelijker is om het Rope te volgen wanneer deze langzaam voorbij komt (= dicht bij de Draaier), dan wanneer deze snel voorbij komt (= Bij de 'buik' van het Rope.)

Er valt nog veel meer te zeggen en te variëren op 'Touwtje Springen'.
Maar mijn focus lag op het beantwoorden van de vraag 'Hoe leer je 'Touwtje Springen'!?!'...

Meer weten?

Vraag vrijblijvend meer informatie.