NK YukiGassen – Wedstrijdreglement

Versie:  7 januari 2020 – 08:05 uur
(Download deze versie hier.)

Wedstrijdreglement Nederlands Kampioenschap YukiGassen
(=
雪合= Sneeuwbalgevecht):

Hoewel het gehele wedstrijdreglement in de vrouwelijke vorm beschreven staat, mag ook overal man worden gelezen en/of ingevuld.
Er wordt in dit Nederlands Kampioenschap YukiGassen geen onderscheid gemaakt in gender of geaardheid.

1. Groen Spel
Er wordt gespeeld ZONDER scheidsrechters!!
Dat betekent dat, net als bij o.a. Ultimate Frisbee en Tennis, er geen arbiter is die de beslissing neemt m.b.t. de ontstane spelsituatie.
Elke speelster, elke begeleidster en elk team is naar zichzelf EN naar haar medespeelsters EN naar de tegenstandsters EN naar de tijdwaarneemsters EN naar het publiek EN naar de media verantwoordelijk voor het hanteren en naleven van het wedstrijdreglement.
WEL is er een tijdwaarneemster die, wanneer daar door de Coach om gevraagd wordt, de bindende beslissing zal geven; hier over is dus geen discussie meer mogelijk!

2. 5 tegen 5
Bij aanvang van de Game stellen beide teams zich op achter de lijn aan hun eigen korte zijde van het wedstrijdveld.
Mocht een team niet met 5 speelsters kunnen OF willen spelen, dan is dat toegestaan.
Wanneer de tijdwaarneemster “START!!!” roept, begint het Spel.

3. Doel van het Spel
Zoals bij elk Kampioenschap is ook in dit Nederlands Kampioenschap het doel om aan het eind van de Match een Verliezer en een Winnaar aan te kunnen wijzen.
Om de winnaar te bepalen, proberen de tegenstanders elkaar tijdens elke Game af te gooien met de Droge Sneeuwbal, dan wel de Vlag van de tegenstander te veroveren.
Wanneer een deelneemster door een door de tegenstandster gegooide Droge Sneeuwbal geraakt wordt, hoe minimaal ook!! EN ook wanneer deze gevangen wordt!!, is zij af.
Ze verlaat dan zo snel mogelijk het speelveld, waarbij ze haar armen gestrekt omhoog heeft, om vervolgens aan de uiterste zijkant van de wedstrijdvloer zittend plaats te nemen.

Er zijn vier mogelijkheden om te winnen.
a. De tegenstandster zijn allemaal afgegooid, waardoor er geen actieve tegenstandster meer in het veld aanwezig is.
b. De Vlag van de tegenstandsters is aangeraakt zonder dat de speelster is afgegooid.
c. De maximale speeltijd is verstreken zonder dat a. of b. is bereikt.
Wanneer c. van toepassing is, is het team met de meeste overgebleven actieve speelsters in het veld winnaar.
d. Wanneer a., b, of c. niet is gerealiseerd, volgt de ‘Sudden Death’.
Beide teams selecteren in dat geval één speelster.
Beide speelsters gaan op 6 meter van elkaar staan en krijgen elk één Droge Sneeuwbal om de tegenstandster af te gooien.
Vanaf het moment dat de tijdwaarneemster “Start!!!” roept, mogen de vier voeten niet meer van hun plaats komen wanneer de Speelsters elkaar proberen af te gooien.
Wanneer beide Speelsters elkaar missen, gaan beide Speelsters 1 stap naar voren, en begint de beurt opnieuw; de grootte van de stap wordt door elke speelster zelf bepaalt.
Wanneer beide Speelsters elkaar raken, gaan beide Speelsters 1 stap naar achteren, en begint de beurt opnieuw; de grootte van de stap wordt door elke speelster zelf bepaalt.
Bovenstaande gebeurt net zo lang totdat er één winnares bepaald is.

4. Duur van het Spel
De beide teams spelen 2 Games per Match.
Elke Game duurt maximaal 5 minuten.
De winnaar is het team met de meeste Games op haar naam.
Ook hier geldt weer: Bij gelijk aantal Games is er geen winnaar en volgt de ‘Sudden Death’.

5. Het speelveld
– Het speelveld wordt bepaald door de lijnen van het volleybalveld; 9 x 18 meter.
– Op de middellijn en de beide 3-meter-lijnen worden obstakels geplaatst.
Deze obstakels zullen per speelveld verschillend zijn, maar voor beide teams gelijk en daardoor niet resulteren in een voordeel voor één van beide teams.
– De Vlag wordt voor aanvang van de Game, door het team wat zich aan die zijde opstelt, op een willekeurige positie op de achterlijn geplaatst.
– De ruimte om het volleybalveld wordt vrij gelaten en is gedurende de duur van het spel alleen toegankelijk voor de speelsters.
– Per team mag 1 coach plaats hebben in de aangewezen zone, welke zich aan de lange zijde van de wedstrijdruimte en halverwege de eigen achterlijn en middenlijn bevindt.
Zij mag deze zone gedurende de gehele duur van het Spel niet verlaten.

6. Wedstrijdmateriaal
– De Droge Sneeuwballen die gedurende het gehele evenement gebruikt worden geleverd door www.DrogeSneeuwballen.nl en bestaan uit een mix van het aanbod.
Er wordt dus niet met eigen meegebrachte Droge Sneeuwballen gespeeld.
– De obstakels worden geregeld door de organisatie en zijn per speelveld verschillend.
– De Vlaggen worden geregeld door de organisatie.

7. Categorie-bepaling
Er zijn drie categorieën waarin deelgenomen kan worden:
– Basis Onderwijs ( = [Categorie 1])
– Voortgezet Onderwijs ( = [Categorie 2])
– Overig ( = [Categorie 3])
Deze indeling vind NIET plaats op basis van leeftijd, maar op de Groep of Klas waarin een deelneemster onderwijs krijgt in de week voorafgaand op 3 november 2019.
Indien een team uit verschillende niveaus bestaat, bepaalt het hoogste niveau in welke categorie wordt deelgenomen!!!
– Basis Onderwijs ( = [categorie 1]) – Alle deelneemsters komen uit maximaal Groep 8.
– Voortgezet Onderwijs ( = [categorie 2]) – Minimaal 1 deelneemster komt uit de 1e Klas en maximaal alle deelneemsters komen uit de 6e Klas.
– Overig ( = [categorie 3]) – Minimaal 1 deelneemster komt niet uit de zojuist genoemde vormen van onderwijs.
* Er wordt geen onderscheid gemaakt in gender, geaardheid, gewicht of welk andere mogelijke criterium.
* Een Groepsleerkracht of docenten wordt gerekend tot [Categorie 3].
* Een leerlinge uit het (V)SO wordt, indien dit niet door haar zelf kan worden bepaalt, door haar vakleerkracht Lichamelijke Oefening verteld tot welke categorie zij behoort.
* Het deelnemende team hoeft NIET voor een school, vereniging of Bedrijf uit te komen. Het mag gewoon een gelegenheidsteam zijn!!!!

8. Wedstrijd-kleding
Het staat elk team volledig vrij om te kiezen in welke kleding wordt deelgenomen aan het NK, mits:
a. het voldoet aan de wet- en regelgeving zoals omschreven in het wetboek van strafrecht; https://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2019-08-01.
b. het schoeisel voorzien is zolen van niet-op-de-zaalvloer-strepend-materiaal EN ontdaan is van alle sporen van buitengebruik.

9. Onvoorzien
Indien een situatie zich voordoet die niet reeds of onduidelijk beschreven is, wordt deze ter discussie en beoordeling voorgelegd aan Eric Herber.
– Analoog: Gewoon aanspreken wanneer je hem ziet.
– Telefonisch: +31 6 19 64 27 14
– E-mail: Wedstrijdreglement@YukiGassen.nl
Eric is degene die de beslissing zal nemen en de voorgelegde situatie en genomen beslissing toe zal voegen aan dit wedstrijdreglement.


Nog te doen:

–> Filmpje per artikel; ter beeldvorming!!
–> …