Webshop

Torens van Hanoi

De [Torens van Hanoi] is een activiteit met vijf blokken. Bij aanvang van het spel is op één positie de piramide geplaatst; de andere twee posities zijn vrij.

Het doel van de activiteit is om de complete piramide te verplaatsen naar de ene naar de andere positie. Daarbij dienen de volgende regels in acht te worden genomen:
a. Er mag slechts 1 blok tegelijk worden verplaatst.
b. Nooit mag een groter blok op een kleinere rusten.

Wie kan de toren het snelst EN in de minimale 31 zetten verplaatsen!?!?

Meer weten?!?
Klik [hier]!!

Meer weten?

Vraag vrijblijvend meer informatie.