SRSP – Stichting Rope Skipping Promotie

SRSP (= de ‘Stichting Rope Skipping Promotie’) heeft als doel om
de Activiteit ‘Touwtje Springen‘ en de Sport ‘Rope Skipping
zo veel mogelijk te promoten en te ondersteunen.

25 maart 2019
Uittreksel KvK

13 september 2017
Eric heeft binnen zijn bedrijf ProJump de Stichting SRSP een webplek gegeven, opdat de mogelijkheid bestaat voor zowel SRSP, als iedereen die in contact wil komen met SRSP, een communicatiemogelijkheid te geven.

E-mail-contact is mogelijk en start via secretaris@srsp.nl.
Logo - SRSP - The one and only!!!!

11 mei 2007
Nico, Peter en Eric richten de SRSP op.