Producten

De producten die we maken worden OF door onszelf tot een Prototype gemaakt OF naar onze wensen tot een prototype gemaakt.

Vervolgens wordt het in diverse eigen Pilots toegepast.

N.a.v. de pilots wordt het prototype bijgesteld totdat de meest Definitieve versie wordt gerealiseerd.

Zo hebben we de BeweegTegels (over gegaan in FuzeField.nl), ElastiekumBewegen, de Droge Sneeuwballen en de ANDERE agenda al volledig uit-ontwikkeld.